Regulamin Ośrodka

Podejmujesz leczenie w Ośrodku Leczenia Uzależnień „ TERAPIA W KLASZTORZE”.Zasady leczenia i korzystania z usług terapeutycznych określa poniższy regulamin. Zapoznaj się z prawami i obowiązkami pacjenta. Stosowanie regulaminu stwarza warunki maksymalnej koncentracji na leczeniu.


REGULAMIN OŚRODKA

 

I. CZASIE POBYTU NA LECZENIU W OŚRODKU ZOBOWIĄZANY JESTEM DO :

A) CAŁKOWITEJ ABSTYNENCJI OD ŚRODKÓW ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ ORAZ PODDAWANIA SIĘ TESTOM SPRAWDZAJĄCYM

B) PODDAWANIU SIĘ WSZELKIM BADANIOM DIAGNOZUJĄCYM STAN SOMATYCZNY,PSYCHICZNY I SYTUACJI ZYCIOWEJ.

C) UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI OSOBISTEJ ,POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH PRZEBYWAM I TERENU WOKÓŁ OŚRODKA.

D) DBANIA O SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAM PODCZAS LECZENIA.

E) PUNKTUALNOŚCI

G) PRZESTRZEGANIA CISZY NOCNEJ 9( 23.00- 6.00 )

H) WYKONYWANIA POLECEŃ PERSONELU ZWIĄZANYCH Z TERAPIĄ I POBYTEM W OŚRODKU.

I) UCZESTNICZENIA WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH ZGODNIE

 

II. MAM PRAWO DO :

A) ZGŁASZANIA CZŁONKOM ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO SWOICH PROBLEMÓW.

B) AMBULATORYJNEGO LECZENIA INNYCH NIŻ UZALEŻNIENIE SCHORZEŃ,W RAMACH OBO WIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH.

C) PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z NAJBLIŻSZYMI OSOBAMI I INSTYTUCJAMI,WAŻNYMI DLA JEGO ZDROWIENIA.

D) ODWIEDZIN RODZIN I OSÓB NAJBLIŻSZYCH ZAWSZE W OSTATNI WEEKEND MIESIĄCA

E) KORZYSTANIA ZE SPACERÓW W GODZINACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ,PO UPRZEDNIU ZAPISANIU SIĘ  W ZESZYCIE.

F) UCZESTNICZENIA W SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ.

G) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ.

H) KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA MIESZKAŃCÓW OLU.

I) POMOCY W ZAŁATWIANIU SPRAW OSOBISTYCH.

K) SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW I UZYSKANIA ODPOWIEDZI.

 

III. NIE WOLNO MI

A) PIĆ ALKOHOLU,UŻYWAĆ NARKOTYKÓW,LEKÓW / BEZ ZGODY LEKARZA CZY TERAPEUTY/, UPRAWIAĆ JAKIEGOKOLWIEK HAZARDU,OGLĄDAĆ CZY POSIADAĆ PORNOGRAFIĘ.

B) UŻYWAĆ PRZEMOCY (PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ) W STOSUNKU DO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OŚRODKA.

C) UTRZYMYWAĆ JAKICHKOLWIEK KONTAKTÓW INTYMNYCH CZY SEKSUALNYCH.

D) PRZYJMOWAĆ WIZYT BEZ WIEDZY I ZGODY PERSONELU TERAPEUTYCZNEGO.

E) PALIĆ TYTONIU POZA MIEJSCAMI WYZNACZONYMI.

F)PRZEBYWAĆ NA TERENIE KLASZTORU W MIEJSCACH OZNACZONYCH KLAUZULĄ.

G) PRZYCHODZIĆ ZAJĘCIA / GRUPY ZADANOWE, WYKŁADY SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNE / Z TELEFONAMI KOMÓRKOWYMI ITP

H) WYCHODZIĆ Z ZAJĘĆ ,OPUSZCZAĆ ZAJĘCIA BEZ ZGODY TERAPEUTY.

 

MAPA DOJAZDOWA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.